Ilmastotavoitteiden asettamaan haasteeseen vastaaminen yritystoiminnassa

Käytännön opastusta hiilineutraaliuden huomioon ottamiseen. Työkaluja yrityksen toiminnan saamiseksi linjaan eri toimijoiden ilmastotavoitteiden kanssa. Me autamme löytämään yrityksen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin nähden optimaalisen ratkaisun.

Ilmastotavoitteet

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet yleistyvät. Ne vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti ihmisiin, yrityksiin ja asenteisiin.

Oman toiminnan sopeuttaminen

Asiakkaat vaativat yhä enemmän ympäristöasioiden ja ilmastoasioiden huomioimista.

Liiketoiminnan vastuullisuus

Ympäristövastuu on yksi vastuullisuusaspekti muiden joukossa. Myös sen osoittamiseen tarvitaan selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelma.